KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšetřovat starší, ušetří se  

09/08/10

Jak jsme již před časem avizovali, Státní veterinární správa ČR zasílá nyní do Bruselu žádost o možnost vyšetřovat na BSE o něco starší krávy. Dosud se u nás vyšetřuje jatečný skot, který je starší než 30 měsíců. Bylo by možné tuto hranici zvýšit na 48 měsíců. Pro zemědělce by to znamenalo úsporu.

 

Naše republika splňuje podmínky pro podání žádosti, bylo to konstatováno mimo jiné i na posledním jednání šéfů veterinárních správ v Bruselu 19. července. O tom, že splňujeme podmínky, se přesvědčili letos i inspektoři z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu) Evropské komise. Shledali náš systém dozoru jako důvěryhodný a funkční, tj. jak z hlediska samotného způsobu vyšetřování tak vedení evidence. A samozřejmě je splněna základní podmínka – žádný výskyt bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), naposledy byl diagnostikován případ BSE více než před rokem.

 

Nyní bude naše žádost orgány Komise posouzena a lze doufat, že kladně, a našim zemědělcům se opět o něco zjednoduší a zlevní „život“. A ČR by se tak přiřadila ke starým členským zemím, původní patnáctce plus Kypru a Slovinsku, kde se již nad 48 měsíců vyšetřuje.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa