KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výroční zpráva za rok 2009

25/08/10

Zkrácená verze výroční zprávy o implementaci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2009.
 

 

 

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova (dále PRV) za rok 2009 podává informace o postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2009, tj. o průběhu jednotlivých kol výzev k předkládání žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV i o administraci nárokových opatření PRV. Dále informuje o souhrnném stavu schválených žádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných plateb od počátku implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programovacího období.

V roce 2009 byl vyhlášen příjem žádostí o dotaci pro projektová opatření obdobně jako v roce 2008 ve třech termínech („kolech“).

V roce 2009 byly přijímány žádosti o dotaci pro 24 opatření z celkových 25 stávajících opatření Programu rozvoje venkova ČR, tj. příjem žádostí o dotaci nebyl vyhlášen pouze pro opatření I.2.1 Seskupení producentů. Oproti roku 2008 byly nově přijímány žádosti o dotaci  pro opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby.

Zdroj: MZe

Přiložené dokumenty:
výroční zpráva

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF