KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vědci na straně farmářů

16/08/10

Sdružení evropských farmářů s názvem Farmer Biotech Network, v němž Českou republiku zastupuje Štěpán Čížek , agronom ze ZD Mořina, zaslalo v uplynulých dnech Evropskému parlamentu petici. Žádají v ní změnu v postoji ke geneticky modifikovaným potravinám.

 

Evropská unie je totiž ve světě známá svým zpátečnickým chováním a mnohem více než ostatní státy vyjadřuje obavy z GM kukuřice, sóji, bavlny, ale i brambor, tabáku a dalších plodin.

 

„My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že naše schopnost zvyšovat výrobu bezpečnějších, vysoce kvalitních potravin závisela v průběhu posledních sto letech na tom, jaký jsme měli přístup k novým technologiím v zemědělství,“ začínají svou petici evropští farmáři.

 

Politici často sabotují úřad pro bezpečnost potravin

„Víme, že země mimo Evropskou unii si rychlým způsobem osvojují nové technologie, které jim při současném snižování vstupů umožňují zvyšovat výnosy, což je činí konkurenceschopnějšími vůči zemědělcům v zemích EU. Jsme obeznámeni s tím, že se na trh již brzy dostanou nové odrůdy plodin, které budou schopny odolávat dopadům změny klimatu, jako jsou například sucho nebo chlad, a které lze pěstovat za použití mnohem menšího množství dusíkatých a fosforečných hnojiv.

Uvědomujeme si, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin již posoudil mnoho plodin, které byly vyvinuty pomocí moderních šlechtitelských metod a jejichž konzumaci a pěstování označil za bezpečné, přesto nám bylo řečeno, že k těmto odrůdám nemáme z politických důvodů přístup. V roce 2009 pěstovalo čtrnáct milionů farmářů ve 25 zemích světa geneticky modifikované plodiny na rozloze 134 milionů hektarů, Evropa za tímto vývojem jasně zaostává,“ konstatují evropští farmáři v petici, jejíž detailní znění lze nalézt na http://farmersbiotech.eu/petition-for-choice/.

 

Na polích s GMO nedaleko od Postupimi

Spolu s farmáři bojují po svém za uplatnění moderních metod na evropských polích i vědci a politici. V uplynulém týdnu pozvala společnost EvropaBio novináře z řady evropských zemí do Německa na pole u Postupimi, kde jim ukázali pozemky s několika typy GM kukuřice, bramborami, ale i nově vyšlechtěným křížencem salátu, který je dosud ve schvalovacím řízení a na pulty ještě nesmí.

 

Mezi novináři byli i špičkoví němečtí odborníci zabývající se především biotechnologiemi. Jednou z nich byla i Christel Happach-Kassan, která je členkou německého parlamentu a je jako liberálka z FDP – Svobodná demokratická strana (Freie Demokratische Partei)). Pracuje ve výboru  pro potraviny, zemědělství a ochranu spotřebitelů. Přiznala, že povědomí o genetickém inženýrství není stále moc patrné. „Lidé většinou říkají, raději si budu na GM potraviny dávat pozor, určitě je to nebezpečné, nebudu je proto jíst,” citovala mínění řady německých spotřebitelů poslankyně. „Jako člen parlamentu demokratické země bych měla poslouchat obě strany a ochraňovat i ty, co nejsou majorita společnosti a GMO naopak chtějí. Lidé si mohou vybrat, jestli chtějí GMO nebo ne,” uvedla dále. „Máme čtyřicet milionů automobilů, z toho menšina je sportovních, a i ta mají dovoleno jezdit po silnicích. I když by bylo jednodušší připojit se k většině a být proti, v GMO vidím pozitiva. Vědecky bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny neubližují lidem, tak proč bych měla být. proti. V současné době jsou v Německu na 150 hektarech geneticky upravené brambory odrůdy Amfora. Dost lidí proti plochám s GM bramborami protestovalo. Já osobně jsem ale proti zastrašování lidí jen proto, abych získala pro svou stranu co nejvíc hlasů. I když se povědomí lidí pomalu mění, je nutná diskuse a vysvětlování,” uzavřela Christel Happach-Kassan.

Martin Bouška