KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úpravy zadávání aplikací hnojiv v EPH – portál farmáře

26/08/10

Zdroj: MZe

V rámci zadávacího formuláře pro aplikace hnojiv a POR v EPH byly provedeny úpravy týkající se zadání cílové plodiny, zobrazení přísunu živin a označení/šarže aplikovaného hnojiva. Tyto úpravy by měly být poslední významnou funkční změnou EPH a pokud nedojde k legislativním změnám bude nadále aplikace upravována jen dílčím způsobem na základě požadavků uživatelů. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Změny v zadávacím formuláři aplikací hnojiv a POR se týkají 3 oblastí:

  • zadání tzv. "cílové plodiny"
  • změny zobrazení přísunu živin
  • rozšíření zadávání aplikace hnojiv o nepovinné rozlišení šarže či hospodářství, odkud hnojivo pochází

Zadání cílové plodiny

Cílová plodina je určena k tomu, aby bylo zřejmé, k jaké plodině je určeno zásobní hnojení, případně pro jakou plodinu byla aplikovaná chemická ochrana před jejím zasetím.
Cílovou plodinu je nutné vyplnit, jestliže na pozemku není v době aplikace hnojiva/POR žádná plodina (v LPIS je zadána na parcele plodina "bez plodiny", pole v EPH je bílé). V ostatních případech se bere ta plodina, která je k datu aplikace uvedena v osevním postupu na parcele v LPIS. V případě nemožnosti určit cílovou plodinu pro danou aplikaci na pozemek "bez plodiny", vyplňte jako cílovou plodinu opět "bez plodiny". Cílovou plodinu můžete uvádět i tehdy, pokud je na pozemku v době aplikace např. meziplodina a zásobní hnojení je určené pro následnou plodinu.
Dle cílové plodiny následně budou počítány přísuny dusíku k plodinám.

Změny zobrazení přísunu živin

Z důvodu úspory místa na zadávacím formuláři byly jinak uspořádány informace o přísunu živin.  Kromě přísunu N, P a K jsou ostatní živiny k dispozici až po stisku tlačítka „Živiny“. Opětovným klikem na toto tlačítko lze informace zase schovat. Oproti současnému stavu se zobrazují veškeré živiny dodané příslušným hnojivem.

Použití šarže/označení hnojiva

Šarže/Označení/CZ u hnojiv je NEPOVINNÉ a je určeno jen pro ty subjekty, které chtějí vést např. evidenci aplikace statkového hnoje ve vztahu k CZ hospodářství, kde hnůj byl vyprodukován, případně k odlišení šarží minerálních hnojiv. Jestliže nepotřebujete vést takto přesnou evidenci, pak pole zanechte nevyplněné.
U minerálních, nedusíkatých a organominerálních registrovaných hnojiv slouží šarže k rozlišení toho, od jakého výrobce s jakým reg. číslem je hnojivo použito, protože určitých typových hnojiv je v registru více a řada uživatelů EPH připomínkovala, že není schopna při zadávání vybrat to správné registrované hnojivo.

 

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC