KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP na dodržení závazku nabyvatele

09/08/10

Upozorňujeme všechny žadatele zařazené v programu PUZČ HRDP, kteří převedli podnik v průběhu roku 2005, že na základě doloženého čestného prohlášení (§ 3 odst. 4 písm. f) nařízení vlády 69/2005) se nabyvatel zavázal obhospodařovat převedené půdní bloky nejméně po dobu pěti kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl převeden zemědělský podnik.

 

Upozorňujeme všechny žadatele zařazené v programu PUZČ HRDP, kteří převedli podnik v průběhu roku 2005, že na základě doloženého čestného prohlášení (§ 3 odst. 4 písm. f) nařízení vlády 69/2005) se nabyvatel zavázal obhospodařovat převedené půdní bloky nejméně po dobu pěti kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl převeden zemědělský podnik.

 

Pokud tedy k převodu podniku došlo v průběhu roku 2005, např. 01.07.2005, tak závazek nabyvatele vyprší 31.12.2010 (nikoliv 30.06.2010).

 

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC