KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Stanovisko vedení AK ČR k tiskové zprávě ministra zemědělství o krácení v rozpočtu 2010

18/08/10

Zdroj: AK ČR

 

Agrární komora ČR oceňuje snahu ministra zemědělství, hledat úspory i mimo platby pro zemědělce v běžných výdajích ministerstva zemědělství, ale zásadně nesouhlasí s tak razantním snížením národních doplňkových plateb TOP UP o 880 mil. Kč. Toto snížení je způsobeno rozhodnutím vlády o zmrazení prostředků, které bylo pro zemědělce krajně nespravedlivé.

 

Chápeme snahu vlády snížit schodek státního rozpočtu v roce 2010, ale již nechápeme a nesouhlasíme s tím, že všechny rezorty jsou spravedlivě kráceny o 2,5 % a pouze ministerstvo zemědělství o 2,5 % + 900 mil. navíc, aby se nemuselo krátit ministerstvo obrany. Kromě finanční ztráty toto naši členové vnímají jako negativní vzkaz vlády, jakou prioritu pro ni má naše zemědělství.

 

Čeští zemědělci mají v kontextu kodaňské přístupové smlouvy z prosince 2003 nárok na dorovnání 30 % přímých plateb ze státního rozpočtu, což představuje 7,2 mld. Kč TOP UP pro rok 2010 a ne 5,5 mld. Kč, jak mylně uvádí tisková zpráva Mze ČR. Po složitých jednáních s vládou Jana Fišera a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu se nám podařilo vyjednat úroveň TOP UP z různých zdrojů pro tento rok minimálně na 4,5 mld. Kč. To představovalo 63% z možného maxima. Snížení o 880 mil. Kč představuje platbu 3,6 mld. Kč, což je nepřijatelných 50% . Výše plateb TOP UP rozhoduje o zmírnění či prohloubení rozdílu úrovně podpor našich zemědělců s konkurenty zemí staré patnáctky EU, jenž je hlavní příčinou trvalého snižování rozměru českého zemědělství.

 

Chceme upozornit, že růst cen obilovin a řepky, který je uveden v tiskové zprávě, je porovnán s rokem 2009, kde byla cenová úroveň hluboko pod výrobními náklady a některé ceny nedosahovaly ani úrovně před rokem 1989. O tom jestli si zemědělci v tržbách polepší , nebo pohorší lze mluvit, až na konci žní. V současné době je sklizeno pouze cca 40% a již dnes je jasné, že vlivem nepříznivého počasí lze očekávat výrazně nižší výnosy.

Vedení AK ČR bude intenzivně jednat z členy vlády ČR o změně tohoto rozhodnutí.

Jménem vedení AK ČR                                                                            Ing. Jan Veleba, v.r.