KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spuštění evidence výroby a spotřeby krmiv v rámci EPH – portál farmáře

16/08/10

Zdroj: MZe

Na základě četných požadavků uživatelů byla do EPH doplněna funkcionalita pro evidenci výroby a spotřeby krmiv. Funkcionalitu lze rovněž využít k evidenci výnosů i dalších zemědělských produktů, jiných než krmiva. Evidenční nástroj by měl napomoci splnit zemědělcům podmínku zajištění dohledatelnosti původu krmiv, která se od roku 2011 stává součástí podmínek kontrol cross-compliance. Bližší informace zjistíte po prokliku novinky a v související příručce.

Nástroj pro vedení evidence výroby a spotřeby zemědělských produktů/krmiv v rámci aplikace EPH je postaven na následujících principech:

  • evidence výroby se zadává prostřednictvím formuláře Nová aplikace, kdy výrobu je možné zadat současně např. s evidencí úkonu sklizeň pro zelenou naftu nebo samostatně. Vnitřní číselník nabízí ke každé plodině spektrum nejobvyklejších produktů (zrno, seno-balíky, senáž apod.)
  • Výroba se eviduje na skladové karty, které lze rozlišit pomocí "šarže" odpovídající např. ročníkům sklizně
  • Výrobu je možné umisťovat na sklady, které si uživatel zadá do vlastního číselníku. Skladem je i stoh, silážní jáma apod.
  • Spotřebu/zkrmení uživatel zadává vždy na CZ hospodářství a kategorie zvířat, jimž bylo zkrmeno.
  • Ostatní pohyby typu Prodej/nákup se zadávají manuálně.

Po praktickém odzkoušení v řádu jednoho měsíce bude funkcionalita rozšířena ještě o:

  • zadávání výroby skrze formulář Nová aplikace nad Areály
  • zadávání dalších druhů krmiv do vlastního číselníku
  • vyhledávání subjektů, od kterých bylo krmivo nakoupeno (příp. jimž bylo prodáno), z centrálního číselníku subjektů resortu Mze.

Bližší postup je uveden v připojené příručce.

Související odkazy

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC