KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Situaci v lesích vyřeší transparentní jednoroční tendry  

23/08/10

Ministerstvo zemědělství nastartovalo kroky k transparentní a poctivé správě státních lesů. Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes oznámil výsledky prvního kola úspor, které podle jeho pokynů provedlo vedení státního podniku Lesy ČR. 

Státní podnik Lesy ČR ještě v letošním roce uspoří na svých investicích a provozních nákladech 390 milionů korun. Z toho téměř 200 milionů korun podnik uspoří nezadáním plánovaných zakázek. Další úspory budou následovat v příštím roce.

 

Ve zcela konkrétní prověrce jednotlivých nákladů bude pokračovat nová dozorčí rada Lesů ČR, kterou bude ministr v blízké době jmenovat. „Jsem přesvědčen, že se nám podaří najít do dozorčí rady odborníky, kteří budou schopni dělat vedení společnosti důslednou oponenturu a koukat mu pod prsty,“ řekl ministr Ivan Fuksa.

Ministr rovněž představil kroky k řešení situace v těžbě dřeva ve státních lesích. Lesy ČR vypíší transparentní jednokolová výběrová řízení na péči o les a těžbu dřeva v roce 2011. To vyřeší velkou nejistotu dřevařských a dřevozpracujících společností vytvořenou zrušením původně plánovaných výběrových řízení na jaře letošního roku. Tendry na rok 2011 budou jednokolové s cenou jako hlavním kritériem. Lesní firmy koupí dřevo takzvaně „u pařezu“ a budou ho samy dále zpracovávat a obchodovat s ním. Část vytěženého dřeva bude smluvně blokována pro menší regionální zpracovatele. Tendry budou vypsány podle zpřísněného zákona o zadávání veřejných zakázek okamžitě poté, co vstoupí 15. 9. 2010 v platnost.

Během následujících měsíců bude vypracována a předložena ke schválení vládě ČR dlouhodobá koncepce Lesů ČR. Podle této koncepce budou pak vypsány transparentní dlouhodobé zakázky. Základní zadání pro koncepci Lesů ČR je: vyloučit privatizaci státních lesů (s výjimkou okrajových a nepřístupných drobných pozemků), vyloučit variantu dlouhodobých pronájmů a pokračovat v zadávání péče o les a těžbu dřeva soukromým firmám. Tato rozhodnutí vychází z dosavadního vývoje státních lesů, které dnes nemají vlastní kapacity na péči o les ani na těžbu a bylo by ekonomicky nesmyslné budovat si je.

K rozhodnutí během přípravy koncepce naopak zůstávají tři strategické otázky: zda má byt spojena či oddělena péče o les a těžba dřeva, zda má se dřevem obchodovat státní podnik nebo těžařské společnosti a podle jakých kritérií budou rozdělovány zakázky na těžbu dřeva.

Zdroj: MZe

Zařazeno v Lesnictví a myslivost