KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sedmé kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v říjnu 2010

30/08/10

Zdroj: MZe

 

V rámci sedmého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty záměr a). Sedmé kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 18.10.2010 a ukončeno 25.10.2010 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření schválil ministr zemědělství dne 2.7.2010.

 

Toto kolo příjmu žádostí o dotaci na opatření 3.4. Pilotní projekty v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 je zaměřeno na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích. Testování uvedených technologií bude prováděno vždy ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem. Specifickým cílem opatření 3.4. Pilotní projekty je zhodnocení získaných vědeckých poznatků v souvislosti s inovačními technologiemi v akvakultuře.

 

U projektů, na jejichž podporu budou v tomto kole přijímány žádosti o dotaci, se předpokládá, že výrazným způsobem ovlivní posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví a jeho inovativnost.

 

Vyhlašované kolo příjmu žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře (fyzické i právnické osoby) i rybářské svazy.

 

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat
v období od 18.10.2010 do  25.10.2010

 

na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Příjem žádostí končí dne 25.10.2010 ve 13 hodin.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělské intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Zdroj: MZe