KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rychlá pomoc pro povodněmi zasažené oblasti: uhrazení uklízecích prací a odklad splátek z nájmu půdy  

26/08/10

Ministr zemědělství Ivan Fuksa rozhodl o konkrétní podpoře určené zemědělcům, občanům a obcím z povodněmi zasažených oblastí. Pozemkový fond ČR uhradí náklady na odstranění naplavenin na pozemcích ve vlastnictví státu, které jsou zásadně znehodnoceny a jsou v jeho správě.

 

Dále fond odloží splátku nájemného z pozemků silně poškozených povodněmi a svým klientům odloží finanční splátky z privatizace a prodeje státní zemědělské půdy. Vedle těchto rychlých forem pomoci jako koncepční řešení Pozemkový fond ČR  umožní směnu či nákup státní půdy pro účely nové výstavby obcím a občanům postiženým povodní, a to za zvýhodněných podmínek.  

   
               
Pomoc Pozemkového fondu ČR lidem v povodněmi zasažených oblastech má už konkrétní obrysy. Pozemkový fond ČR z rozhodnutí ministra zemědělství Ivana Fuksy uhradí vynaložené náklady spojené s odstraněním naplavenin na výrazně poškozených pozemcích, které jsou v jeho správě. První odhady škod ukazují, že rozsah takto znehodnocené půdy činí přibližně 150 ha, což představuje náklady ve výši zhruba 4 mil. korun (výpočet vychází z předběžného odhadu nahlášených škod). Dále bude klientům Pozemkového fondu ČR, kteří jsou postiženi povodněmi, umožněn odklad splátek z nájmu až o 12 měsíců.

 

Poškozeným zemědělcům ze zatopených oblastí bude také povolen odklad splátek z privatizace a prodeje půdy o jeden rok.

 
Po letošních ničivých povodních se řada lidí dostala do situace, kdy jejich obydlí byla úplně zničena nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů shledána nezpůsobilá k bydlení a určena k demolici. Ministr zemědělství Ivan Fuksa k tomu říká: „Chci, aby lidé dostali pozemky ve vyšších polohách nad řekou náhradou za ty své v záplavových zónách“. Je společensky žádoucí vytvořit podmínky pro urychlené řešení bytové situace v postižených oblastech. „Pozemkový fond ČR umožní obcím i fyzickým osobám směnit či koupit pozemky za účelem nové výstavby ve výše položených částech obce za cenu zemědělské půdy, a tím přispěje k obnově zničených regionů,“ upřesňuje ministr Fuksa svůj záměr, který avizoval už při návštěvě zaplavených oblastí na Liberecku a dodává: „Pozemkový fond ČR udělá vše pro to, aby takto postiženým osobám pomohl v co nejkratší době. Pro tyto účely už začal aktualizovat databázi půdy“.

 
Ministerstvo zemědělství ČR poskytne Pozemkovému fondu ČR databázi zasažených oblastí včetně seznamu postižených zemědělských subjektů (právnických i fyzických osob). Ve všech zmiňovaných případech doporučujeme zájemcům zažádat o pomoc písemně, a to u místně příslušného odloučeného pracoviště Pozemkového fondu ČR.

Zdroj: MZE

 

Zařazeno v Aktuality