KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pravidla podprogramu 129 143

31/08/10

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství čj. 25271/2010-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 143 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2010“.

 

Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 143 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2010“ v rámci programu 129 140 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“.

 

Podprogram 129 143 reaguje na záplavy a povodně, které zasáhly území částí Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje v květnu a červnu 2010.

 

Cílem podprogramu je zajistit investiční finanční prostředky na obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu definovanou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

 

Pravidla podprogramu 129 143  (PDF, 89 KB)

Přílohy 129 143  (RTF, 540 KB)

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz