KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka – "Nové zemědělské technologie a jejich využití v potravinářsví" dne 26.8.2010 – Země živitelka v Českých Budějovicích

10/08/10

Zdroj: AK ČR

 

 

Ministerstvo zemědělství Vás srdečně zve u příležitosti výstavy „Země živitelka“ na seminář

 

DATUM: 26. srpna 2010 od 14:00 (pavilon bude otevřen 20 min před začátkem semináře)

MÍSTO KONÁNÍ: Pavilon Z, Výstaviště České Budějovice

 

PROGRAM

14:00 – 14:20 Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, MZe

14:25 – 14:45 Potraviny a šlechtitelství

Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., emeritní profesor UK

14:50 – 15:10 Zvířata krmená GM krmivy

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV

15:10 – 15:20 Přestávka  /10 min/

 

15:20 – 15:40 Vliv GM plodin na životní prostředí

prof. RNDr. František Sehnal, CSc., ředitel Biologického centra AV ČR, v.v.i. 

   
15:45 – 16:05 Registrace odrůd polních plodin v ČR

Ing. Karel Říha, ÚKZÚZ

16:10 – 16:30 GM organismy a jejich produkty pod dohledem 

Ing. Marie Křístková, Ph.D., odbor rostlinných komodit, MZe

 Vstup zdarma, těšíme se na Vaši návštěvu

Podrobnější informace na webových stránkách MZe www.bezpectostpotravin.cz