KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Petice farmářů EU za možnost volby umožňující přístup k inovacím v zemědělství

09/08/10

My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že naše schopnost zvyšovat výrobu bezpečnějších, vysoce kvalitních potravin závisela v průběhu posledních 100 let na tom, jaký jsme měli přístup k novým technologiím v zemědělství.

 

Víme, že země mimo EU si rychlým způsobem osvojují nové technologie, které jim umožňují zvyšovat výnosy, při současném snižování vstupů, což je činí konkurenceschopnějšími vůči zemědělcům v zemích EU. Jsme obeznámeni s tím, že se na trh již brzy dostanou nové odrůdy plodin, které budou schopny odolávat dopadům změny klimatu, jako je např. sucho nebo chlad a které lze pěstovat za použití mnohem menšího množství dusíkatých a fosforečných hnojiv.

Uvědomujeme si, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin již posoudil mnoho plodin, které byly vyvinuty pomocí moderních šlechtitelských metod a jejichž konzumaci a pěstování označil za bezpečné, přesto nám bylo řečeno, že k těmto odrůdám nemáme z politických důvodů přístup. V roce 2009 pěstovalo 14 milionů farmářů ve 25 zemích světa geneticky modifikované plodiny na rozloze 134 milionů hektarů, Evropa za tímto vývojem jasně zaostává.

A proto, se vším respektem, podporujeme přijetí takových pravidel pro přístup k novým zemědělským technologiím a nástrojům v Evropě, které jsou založeny na fundovaných vědeckých poznatcích a možnostech zemědělců; možnost přístupu k inovacím v zemědělství tam, kde je zapotřebí, aby se udržela konkurenceschopnost evropských zemědělců na trhu a byla tak zajištěna trvale udržitelná produkce potravin, krmiv, vláknin a výroby paliv v rámci Evropské unie. (ks)

 Pozn.red: Denně u této petice, kterou organizuje sdružení Farmer Biotech Network (zástupcem za ČR je v něm Štěpán Čížek), přibývají nové a nové sloupce jmen farmářů z různých zemí EU.Kdo z českých a moravských zemědělců má zájem  o změnu v přístupu EU ke GMO, nechť zváží přidat také svůj hlas. Vše lze nalézt na webu pod tímto označením: http://farmersbiotech.eu/petition-for-choice/

 

Zdroj: http://farmersbiotech.eu/

Zařazeno v Aktuality