KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová sestava EPH pro kontrolu podmínky GAEC č. 3

10/08/10

V rámci aplikace EPH byla do sekce menu Kontrolní sestavy přidána sestava na kontrolu podmínky GAEC č. 3, která se týká dodržení podílu přísunu organické hmoty do půdy. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.
 

Kontrola podmínky GAEC č. 3 je určena pro kontrolu podmínky plnění přívodu organické hmoty na minimálně 20 % užívané výměry orné půdy, která platí od 1. 1.2010. Jsou nabízeny dvě dílčí sestavy, a to:
  1. Sumární sestava – zobrazuje součet výměr s aplikacemi tuhých statkových hnojiv, tuhých organických hnojiv, se zapravením rostlinných zbytků, resp. osevními výměrami vybraných plodin, kterými lze splnit podmínku GAEC č. 3. Pozor v případě, že na stejné výměře dojde ke kombinaci aplikací, zapravení rostlinných zbytků či pěstování vybraných plodin je taková výměra započítána jen jednou, maximálně do výše výměry půdního bloku.
  2. Detailní sestava – zobrazuje seznam všech aplikací a osevních výměr, které v uvedeném období spadají do podmínek dle GAEC č. 3. Do sestavy se v případě aplikace statkových hnojiv načítají pouze ty aplikace statkových hnojiv, které splňují stanovenou minimální dávku (25 t/ha, popřípadě 4 t/ha).

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC