KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Fuksa zajistil finance na projekty Programu rozvoje venkova  

20/08/10

Vláda schválila žádost Ministerstva zemědělství o bezúročnou půjčku od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) ve výši 1,5 miliardy korun na řešení financování projektů Programu rozvoje venkova. Dalších přibližně tři sta šedesát milionů korun zajistí komerční úvěr.

 

Tento úvěr ale bude součástí předfinancování, které pokryje budoucí příjem z EU. Obě půjčky mají být postupně spláceny v letech 2011 až 2013 a nebudou mít žádný vliv na zvyšování deficitu vládního sektoru.

 

Ministerstvo zemědělství potřebuje do konce roku finanční prostředky ve výši 1, 917 miliardy korun na spolufinancování podpůrných programů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Na spolufinancování národní části PRV je přitom třeba 1,552 miliardy korun, dalších 365 milionů chybí ministerstvu na spolufinancování programů z prostředků z EU. Uvedené finance nelze řešit v rámci rozpočtu kapitoly na letošní rok.

 

„Nedostatek finančních prostředků byl způsoben vlastně velmi pozitivním faktem, totiž masivním čerpáním evropských peněz a schválením většího počtu projektů v PRV v průběhu posledních dvou let, než bylo původně pro jednotlivé roky plánováno,“ vysvětlil ministr Fuksa. Programy PRV sice ze tří čtvrtin financuje EU, povinností ČR je ale kofinancovat tyto programy z národních zdrojů, jinak by EU finanční prostředky neposkytla. Čerpání podpor z EU a spolufinancování ze strany ČR bylo původně rozloženo pravidelně na jednotlivé roky, vzhledem k ekonomické krizi se ale část programů schválila s předstihem tak, aby mohli zemědělci získat dříve více peněz.

 

Na tuto situaci upozorňovalo ministerstvo zemědělství již při schvalování rozpočtu na letošní rok. Finanční prostředky schválené v rozpočtu kapitoly pro resort zemědělství na rok 2010 neumožňovaly plně zabezpečit tuto jednu z rozhodujících položek Příslib ministerstva financí ale zněl na uvolnění dalších peněz na financování PRV tak, aby bylo možné plně využít podpory z EU.

 

O řešení nastalé situace informoval ministr Fuksa: „Úvěr od komerčního bankovního ústavu představuje takzvané předfinancování, které bude kryto budoucím příjmem od Evropské unie, tedy proti výdaji bude účtována pohledávka za EU. Z tohoto důvodu nebude poskytnutý úvěr mít vliv na zvyšování vládního deficitu, což je věc zásadní důležitosti.“

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR