KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Fuksa chce urychlit protipovodňovou ochranu. Přednost dostanou připravení a odpovědní, říká

09/08/10

Zdroj: MZe

Uspíšit protipovodňovou ochranu a zlepšit ochranu půdního fondu si předsevzal ministr Fuksa hned při svém nástupu na resort zemědělství.  Proto jeho první kroky vedly na Hranicko, do oblastí, které byly vyplaveny nejen letos na jaře, ale opakovaně, a na obhlídku už vybudovaných protipovodňových opatření.

 

Do budoucna podle ministra Fuksy dostanou při stavbě protipovodňové ochrany přednost ti, kteří prokážou připravenost, spoluodpovědnost a zdravý rozum. Dalším principem strategie ministra Fuksy je solidarita a určitá forma kompenzace obcím, na jejichž území je protipovodňová ochrana vybudovaná.

Už teď je jasné, že nebude na všechno, připouští ministr Fuksa, který si nechal zpracovat souhrn všech pozemkových úprav protipovodňových opatření a jejich finančních nároků, které by vyžadoval jakýsi „ideální stav“ protipovodňové ochrany. „Chceme tedy primárně podpořit ty žadatele, kteří jsou nejlépe připraveni, ať už po stránce projektové dokumentace nebo v majetkoprávních záležitostech. A žadatele, kteří prokázali aktivitu a spoluzodpovědnost vlastními investicemi a aktivitami.“

Zároveň ministr Fuksa zdůraznil princip solidarity a navrhl prosadit dotace na určité kompenzace směřující například do infrastruktury obcí, na jejichž území jsou vybudovaná protipovodňová opatření chránící i další obce a rozsáhlejší katastry.

Protipovodňová ochrana bývá značně pozemkově náročná a řadu opatření se dosud nepodařilo dokončit kvůli majetkoprávním průtahům. Ministr Fuksa proto zadal vypracovat metodiku pro Pozemkové úřady, která by je v rámci komplexních pozemkových úprav navedla na vyčleňování a shromaždování pozemků vhodných pro protipovodňová opatření.

Koncepce protipovodňové ochrany existují. Mnohdy se však nenaplňují. Je samozřejmě třeba zhodnotit, zda jsou dosud provedené kroky účinné nebo by se měla určitá část koncepce v některých bodech upravit. U kvalitních koncepcí jde pak podle ministra Fuksy o to, napřít manažerské úsilí k jejich rychlému dotažení. „Koncepce a projekty protipovodňové ochrany máme. Odborníci připravili řadu návrhů, jak postupovat. Já tu tedy nejsem od vymýšlení koncepcí, ani na to nemám potřebné znalosti. Jsem tu od toho, abych koncepce naplnil a dotáhl do konce. A na to kompetenci rozhodně mám,“ komentuje své odhodlání ministr Fuksa.

„V příštích dnech se sejdu s ministrem životního prostředí a probereme, kde je možné synchronizovat programy obou resortů týkající se protipovodňové ochrany. Můžeme tak přivést do této oblasti více peněz nebo přinejmenším rychleji,“ říká ministr Fuksa. Dalším souvisejícím bodem jednání s ministrem Drobilem bude novela zákona o ochraně půdy.

Vědci se shodují, že žijeme v období, kdy povodně nebudou výjimkou, ale spíše pravidlem. Je jedno, zda za tento fakt může globální oteplování nebo sluneční cyklus, vyplynulo mimo jiné z jednání kulatého stolu k problematice povodní, který ministr Fuksa svolal minulý týden a který se bude scházet pravidelně. „Musíme se na to připravit všemi způsoby, jaké máme k dispozici. Vrátit přírodě schopnost vypořádat se s menšími povodněmi. Dobudovat přehrady a poldry, které zabrání katastrofám v případě velkých povodní, a odstěhovat se z míst, která za rozumnou cenu chránit nelze. Více možností nemáme. Tedy kromě možnosti každých pár let obnovovat zničené domy,“ shrnuje ministr Fuksa.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 5. 8. 2010, www.eagri.cz

Zařazeno v Aktuality