KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kukuřičné zrno jako příkrm pro pasoucí se dojnice?

30/08/10

Zajištění potřebného množství energie pro dojnice chované v systému intenzivní dlouhodobé pastvy přináší zemědělským podnikům stále problémy. I přídavek malého množství kukuřičného zrna (3 kg na kus a den) nevykazuje žádný pozitivní vliv na mléčnou užitkovost a dokonce zhoršuje zdravotní stav bachoru. 

 

 

V rámci jednoho výzkumu Vysoké školy zemědělské ve Weihenstephanu-Triesdorfu bylo rozděleno 16 krav plemene fleckvieh do dvou skupin. Všechny dojnice pobývaly na intenzivně využívané pastvině po celý den. Zvířata z první skupiny dostávala 1 kg šrotovaného kukuřičného zrna s přídavkem minerálního krmiva. Zvířata ze druhé skupiny dostávala navíc ještě 2 kg kukuřičného šrotu na den.

Vyšší přídavek kukuřičného šrotu (3 kg kus/den) měl za následek:

•zvýšení mléčné užitkovosti – 26,4 (2. sk.) vs. 25,3 kg (1. sk.) mléka na krávu za den;

•nižší obsah tuku ve skupině s vyšší dávkou kukuřičného šrotu. U těchto krav byla průměrná tučnost mléka pouhých 3,5 % oproti 3,85 % ve skupině s nízkým podílem kukuřičného šrotu, což v konečném efektu znamenalo stejně vysokou mléčnou užitkovost v obou skupinách a korekce hladiony energie v krmné dávce se ukázala jako neúčinná;

•Vyšší hodnoty jaterních enzymů GOT (glutamát oxalát transaminázy) a GLDH (glutamát dehydrogenázy) v krvi dojnic, kterým byly zkrmována vyšší dávka kukuřičného šrotu ukazují zatížení metabolismu v jejich organismu;

•Nízký kvocient obsahu tuku a bílkovin v mléce, který indikuje acidózu bachoru.

 

Top Agrar, 2010, č. 8. s. R 30

Zařazeno v Konzultační dny