KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání viceprezidenta AK ČR Jindřicha Šnejdrly s novým předsedou Zemědělského výboru PS  

09/08/10

Informace z jednání viceprezidenta AK ČR Jindřicha Šnejdrly s novým předsedou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Pavlem Lukšou

V Praze 30. červenec 2010

 

Témata jednání:

Spolupráce AK a Zemědělského výboru PSP včetně nastavení komunikace.
Krácení rozpočtu v rámci TOP UP na rok 2010.
Agrosalon Země živitelka 2010.

 

Panu předsedovi byly předány materiály:
Reakce  AK ČR ke snížení části dotací v rámci TOP-UP.
Pozice AK ČR k SZP po roce 2013.
Stanovisko AK ČR k Programovému prohlášení vlády v části zemědělství a lesnictví.
Deklarace z mezinárodní konference nevládních zemědělských organizací nových členských zemí konané dne 23.3. 2010 v Brně.
Komuniké z 38. Setkání agrárních komor zemí V4 konaného v Kyjevě ve dnech 14. – 16. 6. 2010.

 

Záznam hlavních stanovisek pana předsedy:
Pan předseda pokládá AK ČR za nejvýznamnější nevládní zemědělskou organizaci, počítá s velmi úzkou spoluprací.
Je zastáncem elementární soběstačnosti ve výrobě potravin. Základem zemědělské činnosti musí být výroba a to zejména v produkčních oblastech, a i v těch ostatních se nemůže jednat pouze o získání dotací bez vazby na produkci (v podhorské obci Čeladná, kde je starostou od roku 1994, velmi dobře spolupracují s produkčními zemědělci).
Pan předseda se účastní jednání Představenstva AK v Českých Budějovicích, dále se bude zúčastňovat jednání představenstva dle potřeb.
Pan předseda chápe naši potřebu získávat dotace do resortu v maximální míře z důvodu naší konkurenceschopnosti, nemá s tím problém. Přislíbil podporu při tvorbě zemědělské legislativy.
 

Ing. Jindřich Šnejdrla
viceprezident AK ČR