KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o nových možnostech využití odpadní biomasy

09/08/10

Zdroj: ATEKO a.s.

Dobrý den,

v dnešní době se biologicky rozložitelný odpad stává velkým problémem. Množství biodegradabilních odpadů ukládaných na skládky je podle dohody s EU nutné do roku 2010 snížit na 75% celkového množství (hmotnosti) vzniklého biologicky rozložitelného komunálního odpadu v roce 1995, a dále do roku 2013 na 50% a do roku 2020 na 35% (ve srovnání s rokem 1995).
Již nyní je zřejmé, že tento závazek nebude plněn a již za rok 2010 bude Česká republika platit EU sankce řádově ve stovkách miliónů. Tyto sankce s největší pravděpodobností vyvolají tlak na opožděné legislativní řešení k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Ráda bych Vás informovala o nových možnostech využití odpadní biomasy. Tyto technologie jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je realizovat i v malém měřítku a získat na jejich vybudování dotaci. Vyrobená elektrická energie je vykupována za dotované ceny.
V příloze najdete dopis a informační leták

Pokud budete mít zájem o více informací, kontaktujte mě.
Těšíme se na spolupráci
S pozdravem

Ing. Veronika Brunclíková
ATEKO a.s. obchodní oddělení
veronika.brunclikova@ateko.cz
Tel: 495 844 260