KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Apokalypsa – povodně

11/08/10

Zdroj: Agrární komora ČR

Apokalypsa

Desátého srpna mně zazvonil v 9 hodin mobil. Volal pan Kořínek, farmář z frýdlantského výběžku a žádal mně, abych se přijel podívat, jak vypadá zemědělská krajina po tisícileté vodě tam, kam televizní štáby už nedojely. Samozřejmě jsem vyhověl a složitým způsobem se nakonec do oblasti obce Višňová dostal.

To, co jsem v průběhu pěti hodin tam viděl se dá jenom těžko popsat. Samozřejmě, vyplavené domy, ale také zničené louky a pole s nánosy kamení a bahna. Vytrhané sloupy elektrického vedení, zničené mosty. Zničené a odplavené zásoby sena pro dobytek z letošní sklizně. V Hrádku nad Nisou jsem viděl sklad řepky, kde bylo naskladněno 1400 tun v hodnotě přes 10 mil. Kč. Bylo a už není a statik přijede rozhodnout, zda půjde budova opravit. Nejde jenom o budovu, je tam zaměstnáno 6 lidí. Viděl jsem ale také velmi dobrou organizaci záchranných prací. Ti lidé – hasiči, energetici, policisté a další pracují s neuvěřitelným nasazením a je třeba před nimi smeknout a ne jim vyhrožovat snížením platů. Malý příklad za všechny. V neděli strhla voda ve Višňové sloupy elektrického vedení, v úterý v podvečer už stály nové. Jsem rád, že jsem to všechno viděl.

Po zmaru musí přijít obnova a těm farmářům se musí pomoct. Rozsah škod je takový, že sami jsou bez šance vrátit věci do původního stavu. Budeme v tomto smyslu jednat s vedením resortu, máme vše zdokumentované včetně natočení na video. Je třeba ale také, aby každý kdo může pomohl postiženým kolegům sám. K tomu účelu organizuje AK na svých webových stránkách tuto pomoc, viz. www.apic-ak.cz aktuality.

Vedle uvedené těžce postižené oblasti je ovšem ve žňových pracích vážná situace ve značné části republiky. Poslední žňová svodka z 9.8. říká, že obilí je sklizena pouhá čtvrtina a řepky 72%. Ve stejném období minulého roku byla řepka už sklizena a obilí ze 60%. Jednoduše řečeno, je zde v mnoha regionech poprvé stav, že je agrotechnický termín zasetí řepky, zatímco ta loňská ještě stojí na poli. To vše při nejistém výhledu počasí. Sečteno a podtrženo, příroda si letos vezme z úrody velký díl. Naším úkolem je, abychom tuto informaci dopravili do hlav některých politiků, kteří se na zemědělství dívají jenom z pohledu miliard, které tam ještě v rozpočtu zbyly. Například TOP UP. Myslím si, že bohužel vůbec nepřeháním.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Jan Veleba

Emotivní volání z Frýdlantska žádá pomoc

Při sčítání povodňových ztrát naráží Agrární komora na vyhrocené situace , řada postižených zemědělců zejména z rodinných farem volá o pomoc. Na jeden z velmi tragických případů byl dnes ráno přivolán prezident AKČR Jan Veleba a odpoledne v 16 hodin navštíví rodinnou farmu pana Kořínka z Višňové na Frýdlantsku (telefon farmáře je 724142594). Rodině vzala voda i zemědělskou techniku a naprosto zdevastovala pole. Jakmile se ostatní zemědělci dozvěděli o návštěvě Jana Veleby v regionu, zvou jej i na prohlídku jejich pozemků a škod, proto zřejmě bude prezident AKČR v regionu přespávat. Chce s postiženými okamžitě sepsat co nejvíc potřebují a následně „napřímo“ udělat burzu nabídky a poptávky. To je nyní cíl AK, pomoci co nejrychleji s tím, co postižení nejvíc potřebují.

V pátek 13. srpna v 10 hodin v sídle AKČR proto bude tisková konference, kde viceprezident AKČR Jindřich Šnejdrla uvede dosud zjištěné konkrétní škody, formu pomoci a vysvětlí, jaké bude mít letos dopad počasí na výši úrody a pohyb cen.

Jan Veleba 602517070, Eugenie Línková 604591573, Zdroj: Agris, 10.08.2010

Zařazeno v Aktuality