KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o stavu zemědělství a lesního hospodářství za rok 2009

14/07/10

Zdroj: MZe

 

Na  jednání vlády předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2009 a Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. Na dnešním jednání vlády předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2009 a Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009.

 

 

Z první uvedené zprávy vyplývá, že produkce odvětví zemědělství vykázala v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 významný pokles, a to o 18,1 %. Rostlinná produkce poklesla o 18,3 % a živočišná produkce o 18,9 %. Vývoj cen zemědělských výrobců byl v roce 2009 velmi nepříznivý. Ceny zemědělských výrobců v meziročním srovnání klesly výrazněji než ceny vstupů do zemědělství. Podle ČSÚ došlo k meziročnímu poklesu na úroveň 75,2 %. Konkrétně ceny rostlinných výrobků klesly na 67,8 % a ceny živočišných výrobků na 84,9 %, což představuje největší pokles zaznamenaný v období od roku 1993.

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu došlo v roce 2009 k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců o 5,1 %. Obrat agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2009 v meziročním porovnání stagnoval (přírůstek ve výši 1 617,4 mil. Kč představoval pouhých 0,7 %). Poprvé od vstupu do EU zaznamenala ČR meziroční pokles hodnoty vývozu (o 1 582,7 mil. Kč, tj. 1,5 %), zatímco dovoz vzrostl o 3 200,1 mil. Kč, (2,5 %).
Celkové podpory se proti roku 2008 zvýšily z 37,7 mld. Kč na 43,8 mld. Kč,
tj. o 16,2 %, z toho podpory do zemědělství (včetně rybářství) z 35,5 mld. Kč na 39,8 mld. Kč, tj. o 12,1 %.

Druhá zpráva přináší informace týkající se rámcových makroekonomických podmínek lesního hospodářství v České republice, vývoje změn vlastnických vztahů a legislativy na úseku lesů i myslivosti, vlastních výsledků lesního hospodaření, hlavních produkčních činitelů, faktorů prostředí ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomiky a mezinárodních aktivit lesního hospodářství.

 

Souhrn ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009  – ke stažení viz příloha

 

Zdroj: MZe

 

Přiložené dokumenty:
Souhrn ke zprávě o stavu českého zemědělství ČR za rok 2009