KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna uzavírání přihlášek do soutěže „REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE“ – do 4.8.2010

08/07/10

Zdroj: Agrární komora Ústeckého kraje

 

Určeno všem potravinářům, zpracovatelům a zemědělcům

Pozor – důležité!!

Upozorňujeme všechny potravináře, zpracovatele a zemědělce na změnu termínu přijímání přihlášek do soutěže „REGIONÁLNÍ POTRAVINA“ Ústeckého kraje a to:

                                                                   

do 4. srpna 2010

 

Tím se mění předání vzorků, přihlášených výrobků k hodnocení a to:

  • dne 9.8.2010 od 9.00 – 15.00 hodin
  • dne 10.8.2010 od 8.00 – 9.00 hodin

 

na adresu Výstaviště Zahrada Čech – Litoměřice, správní budova (zadní vchod přes vrátnici)

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Mrázová tel.: 725 836 583
Ludmila Holadová tel.: 602 341 689
Monika Plachá tel.: 777 659 293

Vyhodnocení soutěže bude provedeno podle původní metodiky a to dne 17.9.2010 na Zahradě Čech v amfiteátru Výstaviště v Litoměřicích od 13.00 hodin.

K této změně dochází z toho důvodu, že Ministerstvo zemědělství ČR chce finančně podpořit regionální potraviny (za Ústecký kraj podala projekt na tuto akci KAK-ÚK). Požaduje však, abychom znali výsledky této soutěže do 10.8.2010, kdy proběhne hodnotitelská komise a výsledky musíme sdělit pro zajištění propagace v celé ČR – zejména na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Značkou „REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE“ pak bude ohodnocen vítěz v jednotlivých kategoriích a to:

I.    kategorie – mléko a mléčné výrobky
II.   kategorie – pekařské a cukrářské výrobky
III.  kategorie – masné výrobky
IV.  kategorie – alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína)
V.   kategorie – ovoce a zelenina
VI.  kategorie – ostatní výrobky

Pro vítěze platí specifické podmínky obsažené v metodice Mze bod2)

Specifické podmínky pro udělení značky „Regionální potravina“

a) žadatel předloží k žádosti technickou dokumentaci výrobku podle části C. Parametry uvedené v technické dokumentaci musí být doloženy protokolem vypracovaným na základě akreditované laboratorní metody ne starší než 6 měsíců,

 

b) zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky „Regionální potravina“, musí být vyroben z tradičních surovin v daném regionu, přičemž podíl tuzemských surovin musí tvořit minimálně 70%,

 

c) hlavní složka zpracované potraviny musí být vždy ze 100% tuzemského původu,

 

d) dále musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regionální charakter výrobku je rovněž deklarace výjimečných kvalitativních znaků,

 

e) žadatel je povinen současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku a používaný obal nebo návrh obalu (fyzicky nebo v elektronické podobě), z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu, 

 

f) žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením dle části B, 

 

g) žadatel musí potravinářský nebo zemědělský výrobek pod svoji značkou pravidelně uvádět do oběhu konečnému spotřebiteli v rámci maloobchodu,

 

h) žadatel je povinen poskytovat součinnost zástupcům kontrolních orgánů SVS ČR a SZPI a umožnit jim pravidelnou kontrolu všech podmínek a fází výroby, týkajících se výrobků oceněných značkou „Regionální potravina“,

 

i) udělování značky „Regionální potravina“ se týká pouze balených potravin v obalech určených pro spotřebitele (s výjimkou pekařských a cukrářských výrobků).

  

Znamená to, že vítěz v těchto 6 kategoriích obdrží značku „Regionální potravina Ústeckého  kraje“ a kromě toho za I. pořadí – 3. pořadí soutěže „O nejlepší regionální  výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“ ceny dle zásad Ústeckého kraje.

 

Přihlašujte své výrobky do všech XI. kategorií a to:

I.     Mlýnské,  pekárenské a cukrářské výrobky
II.    Mléko a mléčné výrobky
III.   Lahůdky
IV.   Alkoholické nápoje mimo piva
V.    Pivo včetně nealkoholických piv
VI.   Nealkoholické nápoje
VII.  Šunky
VIII. Salámy, klobásy, párky
IX.   Ostatní masné výrobky a výrobky z ryb
X.    Ostatní potravinářské výrobky vč. medu a výrobků z včelího medu
XI.   Ovoce a zelenina

 

kde budou hodnoceny nejlepší výrobky – 3 pořadí v každé kategorii.
Na několika místech v Ústeckém kraji – zejména na Zahradě Čech každý den budou probíhat ochutnávky výrobků, které budou finančně dotovány.

 

Budeme provádět propagaci Vašich výrobků v médiích v regionálních televizích, Českém rozhlase Sever, v regionálním tisku a při dalších vhodných příležitostech.

Z přihlášených a vyhodnocených výrobků bude zpracován katalog s fotodokumentací výrobku a prezentací Vaší firmy.

 

Proto neváhejte a podávejte přihlášky do 4.8.2010! se všemi náležitostmi a přílohami.

 

Omlouváme se za změnu termínu, ale nelze řešit jinak, neboť v pozdějším termínu nebude náš projekt realizován a soutěž nebude MZe ČR finančně podpořena.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těším se, že urychlíte přihlášky do soutěže.

V Mostě, dne: 5.7.2010

                                                                                                                                                                                            Ludmila Holadová – ředitelka KIS-ÚK

 Ing. František Loudát CSc.
  KAK-ÚK

 

Metodika ke stažení