KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství – informace za 2. čtvrtletí 2010

29/07/10

Mírný meziroční pokles výroby masa a nákupu mléka

 

Ve 2. čtvrtletí 2010 bylo vyrobeno 136 593 tun masa a nakoupeno 585 478 tis. litrů mléka, což představuje meziroční pokles výroby masa (o 3,4 %) i nákupu mléka (o 2,4 %). Ke snížení výroby došlo u všech hlavních druhů masa: u hovězího o 1,4 %, u vepřového o 4,6 % a u drůbežího o 2,3 %.

* * *

Porážky a výroba masa

Ve druhém čtvrtletí 2010 se počty poraženého skotu meziročně snížily o 3,6 %, z toho počty býků klesly o 4,4 %, krav o 2,4 %, jalovic o 9,6 % a telat o 14,3 %. Výroba hovězího masa (včetně telecího) byla meziročně nižší o 1,4 % a činila 18 641 tun.

 

Výroba vepřového masa se meziročně snížila o 4,6 %, přičemž počty poražených jatečných prasat klesly o 5,7 % a počty poražených prasnic se zvýšily o 2,6 %. Celkově bylo ve 2. čtvrtletí vyrobeno 68 603 tun vepřového masa.

 

Celková výroba drůbežího masa 49 316 tun byla v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 2,3 % nižší.

 

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2010 stavy skotu meziročně klesly o 1,0 % na 1 349,3 tis. kusů, z toho celkové stavy krav se snížily o 1,5 % na 551,2 tis. kusů, zatímco stavy krav bez tržní produkce mléka se zvýšily o 4,6 % na 167,7 tis. kusů.

 

Stavy prasat byly meziročně nižší o 3,2 %, poklesly o 62,2 tis. kusů na celkových 1 909,2 tis. kusů. Počet prasnic se snížil o 6,7 % (o 9,5 tis. kusů), kdežto počet prasniček se zvýšil, a to o 5,3 % (o 2,9 tis. kusů).

 

Stavy drůbeže se meziročně snížily o 6,2 %, z toho počty slepic pouze o 3,8 %, na rozdíl od vodní drůbeže a krůt, jejichž stavy se propadly o 20,0 % (vodní drůbež) a 21,3 % (krůty). K 1. dubnu se chovalo 41 681,1 tis. kusů kura domácího ve všech kategoriích (chovné, nosné, na výkrm), 18,8 tis. kusů hus, 401,7 tis. kusů kachen a 376,1 tis. kusů krůt.

 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ve 2. čtvrtletí ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně v průměru klesly u jalovic o 4,9 %, u krav o 4,3 %, u býků celkem o 0,9 % a u telat o 0,7 %. V kategorii jatečných býků zařazených do jakostních tříd S, E a U dosáhla průměrná cena za 1 kg jatečné hmotnosti 77,56 Kč a za 1 kg živé hmotnosti 39,97 Kč.

 

Celá informace ke stažení

 

Tab.1 Výroba masa a nákup mléka (absolutně)  ke stažení

 

Zdroj: Český statistický úřad, 29. 7. 2010