KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce–10. kolo příjmu žádostí

21/07/10

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 30. června 2010 zaregistroval 72 Žádostí o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí (14.6. – 30.6.2010) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 270.157.612.- Kč.

Zaregistrování proběhlo na základě předběžné kontroly Žádostí o dotaci a povinných příloh. Žádosti se dělí na 64 projektů v záměru a) tj. národní spolupráce a 8 projektů v záměru b) tj. mezinárodní spolupráce.

 

Více informací

Zdroj: SZIF