KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva FAO k předkládání návrhů – možnost financování projektů pro adaptaci zemědělství na klimatickou změnu 

28/07/10

Hlavním záměrem a cílem těchto projektů je pomoc při zajištění udržitelné potravinové bezpečnosti prostřednictvím pomoci zemědělcům při adaptaci na klimatickou změnu cílenými účinnými aktivitami přispívajícími k uchování a udržitelnému využívání rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství.

 

 

Cílem Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích je uchování a udržitelné využívání rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Součástí této smlouvy je zvláštní fond, z něhož bude v období 2010 – 2011 poskytnuto 10  mil. USD na tématické projekty.

 

Současná výzva k předkládání projektů je tématicky rozdělena na 2 kategorie:

Kategorie 1 – Rozvoj strategických akčních plánů

Zaměření projektu: výměna informací, přenos technologií a vytváření kapacit.

Délka realizace projektu: maximálně 1 rok

Rozpočet projektu: maximálně 400 000,- USD

 

Kategorie 2 – Okamžité akční projekty

Zaměření projektu: pomoc prostřednictvím okamžitých akčních projektů pro řízení a uchování rostlinných genetických zdrojů a jejich udržitelné využívání, které jsou uvedeny v příloze I Mezinárodní smlouvy.

 

Délka realizace projektu: maximálně 2 roky

 

Rozpočet projektu: maximálně 300 000,- USD

 

O granty na tyto projekty mohou žádat jak vládní, tak nevládní organizace, včetně zemědělců a zemědělských organizací, genové banky a výzkumné instituce či regionální a mezinárodní organizace.

 

Žádosti musí být podány buď přes národní kontaktní místo Ministerstvo Zemědělství (MZe) – Ing. Karel Štolc, CSc., telefon: 221812536, e-mail: karel.stolc@mze.cz nebo prostřednictvím stálého zastoupení při Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

 

Termín podání žádostí je do 8. září 2010, 24:00 (SEČ).

 

Bližší informace lze nalézt v příloze nebo na webových stránkách: http://www.planttreaty.org/funding_en.htm.

 

Odbor zahraničně obchodní spolupráce

Odbor environmentální a ekologického zemědělství

 

Příloha ke stažení

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 23.7.2010

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR