KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Včas očkovat proti trichofytóze

09/07/10

Telata by měla být vakcinována proti trichofytóze co možná nejdříve.

 

Telata by měla vakcinována proti trichofytóze již před zařazením do skupiny vrstevníků využívajících společný krmný automat, protože pokud jednou dojde k zavlečení této dermatomykózy do skupiny mláďat často dochází k velmi závažnému klinickému obrazu onemocnění.

 
Vytlačení původce tohoto onemocnění je možné pouze díky včasné vakcinaci a dezinfekci stáje. Odborníci doporučují chovatelům, aby upřednostnili vakcíny, které je možné telatům aplikovat již velmi brzo. Bez věkového omezení je možné použít vakcínu Bovilis (firma Intervet) a Trichovac LTF 130 (firma IDT). V závažných případech by neměla mladší telata přijít do kontaktu se staršími telaty. Při eradikaci tohoto onemocnění je nutné zohlednit skutečnost, že i téměř vyléčené případy mohou být stále ještě infekční.

Früh gegen Glatzflechte impfen Top Agrar, 2010, č. 5, s. R 23

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny