KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sklizeň bude průměrná, u jařin se očekávají největší výkyvy

12/07/10

Odhady sklizní – červen 2010

Odhady sklizní – červen 2010 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. 6. 2010 se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 581 tis. tun a sklizeň řepky ve výši 1 143 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní jde u základních obilovin o pokles o 347 tis. tun (tj. o 5,0 %), u řepky o nárůst o 15 tis. tun (tj. o 1,4 %).

 

Odhadovaná sklizeň základních obilovin celkem 6 581 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 347 tis. tun (tj. o 5,0 %) nižší. Pokles je zapříčiněn nižší výměrou osevních ploch o 77 tis. ha (o 5,4 %), odhadovaný výnos základních obilovin 4,87 t/ha je v porovnání s rokem 2009 vyšší o 0,4 %. Teplotně podprůměrný květen a červen s nadprůměrným množstvím srážek očekávanou úrodu výrazně neovlivnily.

 

Produkce nejrozšířenější zemědělské plodiny v České republice pšenice ozimé (31,5 % z celkové osevní plochy zemědělských plodin) se očekává ve výši 4 174 tis. tun, což je o 55 tis. tun (o 1,3 %) méně než bylo sklizeno v roce 2009. Osevní plocha pšenice ozimé meziročně klesla o 8 tis. ha (o 1,0 %) a odhadovaný průměrný hektarový výnos se snížil o 0,4 % na 5,31 t. Pšenice jarní vykazuje letos rozšíření osevní plochy na 48 tis. ha (o 27,1 %), což je nejvíce ze všech základních obilovin. Při předpokládaném výnosu 4,22 t/ha (loni 3,41 t/ha) je odhad sklizně 203 tis. tun (nárůst o 57,4 %).

Odhad sklizně jarního ječmene činí 1 189 tis. tun, tj. o 165 tis. tun (o 12,2 %) méně než je loňská skutečnost. Pokles produkce jde rovněž na vrub menší osevní plochy, snížení o 13,0 % na 279 tis. ha. Odhadovaný hektarový výnos ječmene jarního 4,27 t/ha je naopak meziročně o 0,9 % vyšší. Pokles zájmu pěstitelů o ječmen se potvrzuje i u ječmene ozimého, u něhož došlo ke snížení osevní plochy o 18,1 % na 110 tis. ha. Při současném poklesu výnosu ječmene ozimého na 4,68 t/ha (o 2,9 %) je jeho letošní odhadovaná sklizeň 515 tis. tun nižší meziročně o 20,6 %.

Z ostatních základních obilovin se potvrzuje klesající trend v pěstování žita, u něhož osevní plocha letos klesla na 30 tis. ha (meziroční snížení o 21,3 %), menší byla jen v roce 2006. Při současném poklesu hektarového výnosu z loňských z 4,63 t/ha na letošních 4,36 t/ha se očekává úroda ve výši 132 tis. tun (pokles o 26,0 %).

 

Řepka je dnes v naší republice druhou nejrozšířenější plodinou s podílem na struktuře osevních ploch 14,8 %. Při rekordní osevní ploše 369 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,10 t/ha (loni 3,18 t/ha) je předpoklad i rekordní úrody ve výši 1 143 tis. tun (meziroční nárůst o 1,4 %).

 

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin i ovoce jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen.

Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů v České republice k 31. květnu 2010.

 

Tabulka ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad