KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední M  

09/07/10

Zdroj: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 29. června 2010 schváleno 407 Žádostí o dotaci v rámci 9. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 228 017 349,- Kč, z toho v NUTS II Střední Morava 104 Žádostí o dotaci v celkové výši podpory 50 626 098,- Kč.

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle finančních prostředků jednotlivých MAS alokovaných na Výzvu. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 12 místních akčních skupin.

 

Více informací

Zdroj: SZIF