KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie – NUTS II Jihozáp

12/07/10

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 1. července 2010 v NUTS II Jihozápad schváleno 62 Žádostí o dotaci v rámci 9. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 24.913.238,- Kč.

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 7 místních akčních skupin.

 

Více informací

Zdroj: SZIF