KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihovýchod

21/07/10

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 30. června 2010 schváleno v NUTS II Jihovýchod 64 Žádostí o dotaci v rámci 9. kola příjmu žádostí.

 

 

Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 37.001.374,- Kč.

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle finančních prostředků jednotlivých MAS alokovaných na Výzvu. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 9 místních akčních skupin.

Na dalších stránkách uvádíme specifikaci schválených žádostí za jednotlivé MAS a registračního čísla. U každé žádosti je uvedeno i zaměření příslušné Fiche, na základě které byl projekt podán (Hlavní opatření Fiche).

 

Více informací

 

Zdroj: SZIF