KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí PRV podopatření I.1.1.1.

07/07/10

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr

 

  • a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu 
  • b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

 

 

 


 

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu

 

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil 672 Žádostí o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory 2.110.032.150,- Kč.

 

Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 54 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 54 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci – rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum 8.3.2010 a čas 07:31:28.

 

Více informací

 

 


 

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil 192 Žádostí o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory 547.873.958,- Kč.

Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 59 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 59 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci – rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum 2.3.2010 a čas 10:10:16.

 

Více informací

 

Zdroj: SZIF