KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí PRV – opatření osy II  

08/07/10

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření osy II (projektová opatření)

Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření osy II (projektová opatření):

Opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

 

Podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

 

záměr a) obnova lesního potenciálu po kalamitách

 

Počet schválených žádostí 78 v celkové výši podpory 82.540.730,- Kč – schváleny všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti.

 

záměr b) zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi Počet schválených žádostí 13 v celkové výši podpory 36.142.490,- Kč – schváleny všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti.

 

Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

záměr a) zvyšování společenské hodnoty lesů

Počet schválených žádostí 16 v celkové výši podpory 16.018.693,- Kč. Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 67 bodech.

 

Více informací

 

Zdroj: SZIF