KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Připomínka k devizovému zákonu

07/07/10

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje Agrární komora ČR níže uvedenou zásadní připomínku.

 

 

Agrární komora ČR nesouhlasí s předkládaným návrhem úpravy § 17 odst. 2 devizového zákona, kterým by od 1. května 2011 mělo být ukončeno přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů. Žádáme o zachování dočasného omezení pro nabývání tuzemských nemovitostí u zemědělské půdy a lesů. Žádáme, aby Česká republika požádala o prodloužení stávající výjimky (zákaz přímého prodeje zemědělské půdy a lesů cizincům) o další tři roky, což legislativa umožňuje.