KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled schválených Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III) – 9. kolo příjmu žádostí  

08/07/10

Zdroj: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond dne 30. června 2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci 9. kola příjmu žádostí (16.2. – 8.3.2010) PRV.

 

Více informací

Zdroj: SZIF