KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Popularita farmářských trhů stoupá

07/07/10

Zdroj: AK ČR

 

Farmářské trhy zaznamenaly nejen u Pražanů ohromný zájem a velkou přízeň. Agrární komora tuto formu prodeje velmi podporuje a snaží se dát prostřednictvím svých regionálních a okresních komor avízo i středním a malým podnikatelům v potravinářství, aby této příležitosti, jak svou produkci nabídnout většímu počtu zájemců, využili.

 

V minulém týdnu vznikla rámcová dohoda Agrární komory ČR s občanským sdružením „Pod platany“ o spolupráci na přípravách a organizaci farmářských trhů v Praze 8 s úvahou o rozšíření trhů i do jiných městských částí. První trhy se v této lokalitě uskuteční letos 10. července.

„Sdružení má ambici zaujmout vedoucí postavení mezi farmářskými trhy v Praze a hledá proto rozšíření sítě spolupracujících farmářů, výrobců potravin a regionálních specialit, kteří by v pravidelných čtrnáctidenních denních intervalech (soboty) nabízeli na tomto trhu a výhledově i v jiných lokalitách své zboží,“ uvedl Jiří Felčárek, pracovník Agrární komory ČR

Finanční vklad prodejců je nastaven pouze na krytí nezbytných výdajů a organizaci akce. Samozřejmostí a protihodnotou je zajištění kulturní úrovně prodeje, hygienického minima, elektrické energie, vyhovění specifickým požadavkům prodejců a podobně. V přípravách na 10. července je nabídka doprovodného programu (Halina Pawlowská) a kuchařské show.

Výhledově se počítá s tematickými akcemi typu Speciality vybraného kraje, Ochutnávky a soutěže o nejlepší zvolenou kategorii potravin, UJkázky kulinářského umění šéfkuchařů renomovaných podniků. Předjednána je spolupráce s  běžnými a odbornými médii a různé PR aktivity.

„Sdružení je zastoupené PhDr. Karlem Czabanem a Kateřinou Kropáčkovou a v jejich osobách má již bohaté zkušenosti s organizací farmářských trhů například v Praze 6, ale i z jiných akcí podobného rázu. Veškeré záležitosti ve věci příprav, zajištění účasti a provozu je proto možné přímo komunikovat na následujících kontaktech:

PhDR. Karel Czaban, tel.: 603 468 810, e-mail: karel.czaban@gmail.com, Kateřina Kropáčková, e-mail: katka.kropackova@gmail.cz. Zájemcům o podrobné informace doporučujeme proto přímo kontaktovat uvedené zástupce občanského sdružení,“ dodal Felčárek.

Dosavadní zkušenosti s farmářskými trhy v Praze z jara 2010 ukazují, že mezi místními obyvateli je o akce tohoto typu skutečně veliký zájem, který zajišťuje odbyt nabízeného zboží. „Významným přínosem také je přímá komunikace mezi zákazníkem a jeho dodavatelem – tedy návrat k přímé identifikaci vlastního producenta potravin. Speciálně pro Agrární komoru ČR se nabízí možnost propagace soutěží o nejlepší regionální potraviny a v nich zúčastněné firmy,“ uzavřel Felčárek.