KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Otázky a odpovědi – postřiky a chemické prostředky

27/07/10

Zdroj: KIS středočeský

Dobrý den, po předání od Ing. Ondráčkové Vám posílám odpovědi na níže uvedené dotazy:

 

1)                 Paragrafy zákona i vyhlášky mají v názvu Ochrana zvěře, v textu dále se pak hovoří jen o nebezpečnosti pro suchozemské obratlovce. Ve Věstníku SRS (registracích) se však pojem nebezpečnosti pro suchozemské obratlovec nevyskytuje, pouze zvěř. Je tedy označení v Registru zvěř /zvířata totožně vyložitelné pro pojmem suchozemští obratlovci (z § 8 vyhlášky) ? Zvěř podle zákona o myslivosti = pouze savci a ptáci pro lov.

ad 1. ano, jedná se suchozemské obratlovce v pojetí zákona o myslivosti. Na tento zákon o myslivosti odkazuje § 51 odst. 1 písm. b) zákona a pojem suchozemský obratlovec musíme vykládat s odkazem na tento legislativní odkaz.

 

2)                  V § 13 vyhláška se uvádí "Toxický  pro zvířata"  =  "Nebezpečný pro  suchozemské obratlovce". V Registru se však vyskytuje výraz „pro zvěř jedovatý“. Jsou tedy označení zvěř a zvířata jsou také totožná? (čili má se vykládat, že přípravek jedovatý pro zvěř = toxický pro zvířata = nebezpečný pro such.obratlovce = ohlašovací povinnost?) např.Thiram Granuflo.

ad 2. ano, má se vykládat souladně se zákonem a prováděcím právním předpisem pojem přípravek jedovatý pro zvěř – toxický pro zvířata – nebezpečný pro suchozemské obratlovce ….. ohlašovací povinnost

 

3)                  Je správně chápáno, že přípravek škodlivý pro zvěř není třeba ohlašovat? (např. Talstar 10 EC), podle výkladu §13 vyhlášky – Přechodná ustanovení? Přípravek škodlivý pro včely se ohlašuje.

ad 3. ano, je tento výklad správný

 

4)                  Dotaz na mořidla uvedená pod označením No (pro zvěř nebezpečný) – ten, kdo moří neohlašuje nic, protože moří v uzavřeném prostoru, zemědělec pak vysévá na pozemek mořené osivo – má on tedy nějaké ohlašovací povinnosti ?

ad 4. nemá, jedná se o mezeru s ohledem na právní úpravu v zákoně č. 326/2004 Sb., v platném znění, včetně absence jakékoli reflexe této situace např. v zákoně o osivech

 

S pozdravem Káčerková

(JUDr. Renata Káčerková, právnička SRS z Brna)

 

CO TEDY OHLAŠOVAT A CO NE:

V současné době je 16 přípravků, které mají jedno z označení nebezpečnosti pro zvěř (No, NB, ZN, J, NZ).  Z toho je 8 mořidel, na které se ohlašovací povinnost nevztahuje.

Ohlašování tedy podléhá aplikace těchto 8 přípravků:

 

1)     Lanirat Micro –  No – Přípravek pro zvěř nebezpečný.

2)     Mirage 45 ECNA – No

3)     Pirimor 50 WG –  No  (navíc je také T – toxický pro člověka)

4)     Reglone – NB – Přípravek je pro zvěř nebezpečný  (navíc je také T – toxický pro člověka)

5)     Ridomil Gold Plus 42,5 WP –  No

6)     Stutox I –  ZN – Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný, (navíc je také T – toxický pro člověka)

7)     Thiram Granuflo –  J – Přípravek je pro zvěř jedovatý.

8)     Aminex 500 KMV  – NZ – Přípravek je nebezpečný pro hospodářská, domácí a volně žijící zvířata (nepovedlo se mi ho nalézt v Registru v PPP, ale ve Věstníku je)

 

Aby toho ale nebylo málo, tak ke 3 přípravkům existují ještě souběžné dovozy, takže pro ně platí stejné podmínky a na etiketách by měly mít uvedené stejné údaje:

 

Mirage 45 ECNA  – Agri Prochloraz, KeMiChem Prochloraz, Miracle, Prochloraz, RC – Prochloraz

Pirimor                  – Agri Pirimicarb, Karin, KeMiChem Pirimicarb, Realchemie Pirimicarb, RC – Pirimicarb

Reglone                – Agri Diquat, KeMiChem Diquat, Qlone, Realchemie Diquat, RC – Diquat, Rego, Regular

 

Připomenutí CO JE OHLAŠOVACÍ POVINNOST: 326/2004 Sb. § 51 odst. 1

„Fyzická nebo právnická osoba……nesmí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako

b) nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby, příslušnému orgánu Státní veterinární správy a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace“

 

Jaroslava Mastná, Rostlinolékař Příbram