KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Olomoucké tvarůžky získaly chráněná označení Evropské unie

02/07/10

Zdroj: MZe

 

Dnes byl na Stálém výboru pro zeměpisná označení a označení původu  projednán návrh nařízení Evropské komise o zapsání názvu “Olomoucké tvarůžky“ do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Členské státy jednoznačně podpořily návrh Evropské komise na zápis českého označení.

 

O zápis označení usilovali výrobci, Ministerstvo zemědělství České republiky a Úřad průmyslového vlastnictví již od konce roku 2004, kdy byla žádost o zápis podána Evropské komisi. Německo a Rakousko  podaly proti této žádosti námitky, které v následujícím dohadovacím řízení nebyly vyřešeny.

Dne 1. 7. 2010 Evropská komise finálně projednala na Stálém výboru pro zeměpisná označení a označení původu návrh nařízení na zapsání označení „Olomoucké tvarůžky“. Členské státy jednoznačně s tímto návrhem nařízení  souhlasily a v následném hlasování jej podpořily. Nyní již nic nebrání oficiálnímu zápisu označení „Olomoucké tvarůžky“ do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Uvedené označení vstoupí v platnost dvacet dnů po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR