KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně – operativní zpráva k 20.6.2010

12/07/10

Zdroj: AK ČR

 

KOMENTÁŘ

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2010 byl následně proveden k 20. červnu 2010 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

 

První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 581 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 347 tis. tun méně, tj. o 5,0 %. Odhadovaný průměrný hektarový výnos základních obilovin 4,87 t/ha je o 0,02 t/ha vyšší než loňská definitivní sklizeň (4,85 t/ha).

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 4 174 tis. tun, což je o 55 tis. tun (o 1,3 %) méně než byla sklizeň 2009. Odhadovaný výnos 5,31 tuny z jednoho hektaru je nižší o 0,02 tuny proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 189 tis. tun, tj. o 165 tis. tun (o 12,2 %) méně než je loňská skutečnost. Hektarový výnos odhadovaný ve výši 4,27 t/ha je o 0,04 t/ha (o 0,9%) vyšší než loňská skutečnost.

Odhadovaná sklizeň brambor raných (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je 31 tis. tun při výnosu 17,90 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném výnosu 3,10 t/ha činí 1 143 tis. tun, což je zvýšení proti loňské definitivní sklizni o 15 tis. tun tj. o 1,4 %.

Soubor dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2010
 
porovnání s výsledky v roce 2009
celkem

kraje
 
pšenice
ječmen
žito, oves, triticale
obiloviny, brambory rané, řepka
jahody, třešně, višně
rybíz, angrešt

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
 
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní,řepka – produkce

 

Soubor ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, 9. 7. 2010