KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová zpráva varuje před vlivem biopaliv na potraviny  

09/07/10

Zpráva nevládní organizace ActionAid varuje, že by mohlo více než 100 milionů lidí hladovět také díky 10% závaznému cíli pro obsah biopaliv v dopravě nastavenému směrnicí o obnovitelných zdrojích 2009/28/EC.

 

Nová zpráva nevládní organizace ActionAid varuje, že by mohlo více než 100 milionů lidí hladovět také díky 10% závaznému cíli pro obsah biopaliv v dopravě, nastavenému směrnicí o obnovitelných zdrojích 2009/28/EC.

Odhaduje se, že celosvětová spotřeba biopaliv vzroste ze 70 bil. litrů v roce 2008 na 250 bil. litrů v roce 2020, přičemž v Evropě by měla vzrůst dokonce čtyřikrát (ze 13 bil. na 55 bil. litrů).

Jelikož asi třetina biopaliv je do EU dovážena, především z rozvojových zemí, varuje ActionAid, že zde biopaliva budou nahrazovat potravinové plodiny.

Rozloha půdy využívané k pěstování biopaliv by v rozvojových zemích mohla činit 17,5 mil. ha. Podle ActionAid již evropské společnosti jednají o rozloze 5 mil. ha pro pěstování biopaliv, což již vedlo k přemisťování lidí, nedostatečným kompenzacím, porušování slibů ohledně platů a pracovních příležitostí a nedostatku potravin.

Podle ActionAid by měl být 10% cíl zrušen, stejně jako finanční pobídky pro industriální biopaliva. Podporována by měla být biopaliva produkovaná v malém rozsahu na území EU i jinde.

Členské státy by dále neměly zavádět nebo navyšovat cíle oproti cíli stanovenému směrnicí.

EUROPOLITICS Environment, 38, 2010, č. 784, s. 17 EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 20, 2010, č. 2, s. 59

Zdroj: Agronavigátor.cz