KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Není BIO jako BIO – podklady pro Tiskovou konferenci AK ČR  

30/07/10

Tisková konference AK ČR na téma ekologické zemědělství a biopotraviny

28. července 2010, Praha

 

Situace v ČR

Ke konci roku 2009 hospodařilo v ČR 2 689 ekologických zemědělců a 501 výrobců biopotravin (počet provozoven). Zemědělská půda obhospodařovaná ekologicky vzrostla na 398 407 ha, což představuje 9,38 % z celkové výměry z. p. V průběhu roku 2009 došlo ke zvýšení počtu ekologických sadařů a vinařů, výměra sadů činila 3 678 ha a vinic pak 645 ha. Byly zařazeny první plochy chmelnic.

Více informací