KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jarní pastva ovcí pomáhá potlačovat pryšec obecný na pastvinách

12/07/10

Výsledky amerického výzkumu ukázaly, že několik let lehké jarní pastvy ovcí může pomoci rostlinným společenstvům se obnovit poté, co byla zamořena pryšcem obecným.

 

Využití pastvy ovcí k potlačování plevelů na pastvinách a podpoře žádoucích trav může být efektivnější z hlediska nákladů než aplikování herbicidů a obnova pastvin přeséváním. Výzkumníci použili ošetření pastvin seřezáním, které napodobilo pastvu ovcí, aby studovali, jak sezónní pasení ovlivňuje rostlinná společenstva. Výsledky ukázaly, že několik let lehké jarní pastvy může pomáhat rostlinným společenstvům se obnovit poté, co byla zamořena pryšcem obecným (Euphorbia esula).

Když pryšec obecný začne na jaře klíčit, odčerpává sacharidy uložené v kořenech k podpoře svého růstu. Ale defoliační stres podněcuje produkci taninu, což by mohlo vysvětlovat, proč pasení spouští výsledný pokles množství pryšce obecného – sacharidy  využité pro produkci taninu již nejsou dostupné pro podporu nového růstu. Takže i když pasoucí se zvířata se často vyhýbají rostlinám s vyšším obsahem taninu, tato obranná reakce pryšce obecného také snižuje výkon jeho olistění, což může zase zabraňovat dlouhodobému přežívání.

Agricultural Research, vol. 58, 2010, č. 4, s. 23

Zdroj: Agronavigátor.cz