KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští včelaři se mohou těšit na peníze z EU  

27/07/10

Česko má jako jedna z prvních zemí schválenou podporu včelařství, která umožní čerpat v letech 2011-2013 téměř čtyři miliony Eur. Největší zájem je o financování nákupu přístrojů a zařízení, o podporu začínajících včelařů a příspěvky na vzdělávání včelařů.

 

Český včelařský program na období 2011 až 2013 je již v pořadí třetím včelařským programem, který Evropská komice v ČR podpořila. Na následující programovací období Česko získalo opět více finančních prostředků než v předcházejících letech. Konkrétně se jedná o 1, 25 mil. EUR na rok 2011 1,28 mil. EUR na rok 2012 a 1,32 mil. EUR na rok 2013.

 

Financování zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských výrobků včetně včelařských programů členských států na období 2011 – 2013 schválil jednotný řídící výbor Evropské komise dne 22. července 2010, přičemž Česká republika byla jednou z prvních zemí, která tento plán již na začátku měsíce dubna předložila odpovědným orgánům EU. Schválení finančního rámce umožňuje spolu s kofinancováním z národních prostředků podpořit tuto celospolečensky záslužnou činnost.

 

Nejvíce využívaným opatřením v rámci Českého včelařského programu je opatření „technická pomoc“, které umožňuje podporu nákupu přístrojů a zařízení pro včelařství a zároveň odborné vzdělávání včelařů. Nový program umožňuje podpořit i začínající včelaře a to formou pořízení nových úlů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF