KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny jatečných prasat na ústupu

15/07/10

Počátek prázdnin v mnoha Evropských zemích a extrémně teplé počasí se projevilo výraznějším propadem maloobchodního prodeje masa. Především se pokles prodejů projevil ve velkých městských aglomeracích. Současně s tím však klesá i nabídka jatečných prasat, protože vysoké teploty zhoršují růst zvířat. Klesá proto i jatečná váha.

Na tento vývoj samozřejmě zareagovaly ceny, které prakticky ve všech evropských zemích zamířily v průběhu posledních dvou týdnů dolů. Propad byl ve většině zemí za dva týdny okolo 8 centů.

Cena jatečných prasat pro tento týden ještě v Německu i Dánsku poklesla (1,45 Eur resp. 10 Dkk). Vzhledem k nižší nabídce jatečných prasat by se na trhu měla vytvořit rovnováha a ceny by měly zůstávat přibližně v těchto úrovních.
Zdroj: ISN

Pozice Evropy opět o něco choulostivější
Současná politika týkající se krmení (a dovozu) biotechnologických (GMO, BT) plodin staví EU do pozice, kdy dovoz sóji z USA je velmi problematický a zbývají další dva velcí světoví producenti – Brazílie a Argentina.

Zástupci obou států se však shodli, že budou úžeji kooperovat a svoji společnou snahu zaměří na oblast zemědělského výzkumu. Jednou z důležitých oblastí by se měly stát biotechnologie včetně vývoje odrůd rostlin rezistentních vůči chorobám a škůdcům. Společné práce se společností BASF již přinesla ovoce v podobě povolení nového druhu BT sóji, která je rezistentní vůči herbicidu imidazolinu.

Pokud bude tento trend pokračovat, stane se pozice Evropské unie ještě složitější a dovoz jiné sóji než BT prakticky nemožný.
Zdroj: Agra Europe

Sexování spermií v praktickém pokusu
Způsob jak odlišit samčí a samičí spermie ve spermatu kanců vstupuje do fáze provozního pokusu. Společnost, která ho vyvinula (Ovasort Ltd. Anglie) si slibuje, že to v budoucnu umožní předem zvolit pohlaví zvířat.

Výrobce uvádí, že identifikoval na povrchu spermií bílkovinu, která je podle pohlaví specifická. Na základě toho byl vyvinut prototyp, který umožňuje identifikovat a oddělit samčí a samičí spermie. Pricip funguje u prasat i skotu a plánovaná separace se tak týká obou těchto druhů.

Pokus se sexováním spermií bude zahájen ve Skandinávii a bude ho řídit Danish Pig Production, která je také jeho jediným licencovaným uživatelem v oblasti chovu prasat.
Zdroj: Pig e-News

Krmiv ubývá
Evropská federace producentů krmiv (FEFAC) vydala závěrečnou zprávu o produkci krmných směsí v EU za rok 2009. Celková produkce je odhadována na 147,6 mil. tun, což představuje oproti roku 2008 pokles o takřka 4 %. Pokles se týká prakticky všech druhů hospodářských zvířat – především však skotu (-6 %) a prasat (5 %).

Na tomto výsledku se odrazily především čtyři klíčové faktory:
1) Kritický vývoj v chovu mléčného skotu v druhém pololetí roku 2009
2) Pokračující propad ve stavech prasat a ekonomické obtíže chovatelů
3) Nízké ceny obilovin, které mnohé farmáře přiměly ke spotřebování obilovin přímo na farmě namísto jejich prodeje a nákupu krmných směsí
4) Ekonomická krize, která vedla spotřebitele k nižší konzumaci živočišných výrobků.

Zdroj: FEFAC

Všichni se brání dovozům
I v dalekém zámoří – v Austrálii – hledají chovatelé prasat a producenti masných výrobků cestu, jak se bránit dovozu výrobků ze zahraničí. Velká část velmi populárních šunek je totiž do Austrálie dovážena nebo ještě častěji je vyráběna z dováženého masa. Některé zdroje uvádějí, že se to týká až 70 % vyprodukované šunky.

Ve snaze tento trend změnit a přesvědčit Australany ke konzumaci tuzemského masa podnikají producenti celou řadu kroků. Založili známku ukazující, že obchod prodává domácí maso, provádějí kampaně v médiích a nyní dokonce vyhlašují soutěž o nejlepší šunku.

To vše má přesvědčit spotřebitele, že šunky vyrobené z čerstvého masa jsou lepší než ty z masa zmraženého – a tedy přivést ke spotřebě doma vyprodukovaného masa.
Zdroj: ThePigSite

Imunokastrace je stále diskutabilní téma
Belgický řetězec supermarketů Colruytgroup (Colruyt a OKay) chce upustit od prodeje masa chirurgicky kastrovaných selat. Jak nyní vedení skupiny Colruyt oznámilo, měly by chovatelé vykrmující kance pro tuto skupinu společností před porážkou použít imunovakcinu Improvac. Úplný přechod na maso vakcinovaných kanců je plánován na konec roku 2011. Producenti selat zapojení do výrobního řetězce již podle sdělení skupiny Colruyt přestali selata kastrovat. V září by měla proběhnout ve výkrmnách vakcinace kanců.

Naproti tomu stojí jasné výsledky z šetření mezi spotřebiteli v Norsku, kde lidé zcela odmítají použití imunokastrace v obavě z reziduí a naopak akceptují chirurgickou kastraci s použitím umrtvení.
Zdroj: Agronavigátor a ThePigSite 

Zpracováno SCHP 14.července.2010
www.schpcm.cz
info@schpcm.cz