KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Automatický nápočet adpočitatelných ploch v LPIS – Portál farmáře

02/07/10

Zdroj: MZe

 

V rámci funkcionality odpočítatelných ploch na zemědělských parcelách byla vylepšena funkčnost o automatický výpočet tzv. bufferů (pásem) v okolí vodních toků, obvodu pozemku a se sousedními pozemky. Bližší informace zjistíte po prokliku novinky.

V rámci funkcionality zadávání odpočítatelných ploch na zemědělských parcelách se vypočítává plocha překryvu pásma v okolí vodních toků a jiných vodních útvarů nyní automaticky. Uživatel zadá šíři pásma a systém vypočte překryv pásma začínajícího na hranici vodního toku dle dat ZABAGED s příslušnou zemědělskou parcelou, respektive půdním blokem (výpočet se zadává na záložce Odpoč. plocha v detailu formuláře zemědělské parcely). Upozorňujeme, že u velkých vodních toků může být výpočet pomalejší a na jeho zrychlení se pracuje.

Dále je možné zadávat automaticky výpočet pásma kolem obvodu pozemku a pásma vůči sousednímu půdnímu bloku.

Tyto uživatelské funkce by měly zemědělcům sloužit k tomu, aby byli schopni lépe definovat odpočítatelnou plochu pro účely použití zejména nově registrovaných přípravků na ochranu rostlin, které mají v indikacích použití definovány omezující podmínky pro použití v okolí vod. Směrnice týkající se použití POR se stane v roce 2011 součástí tzv. kontrol cross-compliance a její porušení tak bude mít vazbu na snížení dotací.

Obdobně lze využít funkci i pro řešení odpočítatelných ploch při použití hnojiv v okolí vodních toků (3m, resp. 25m pásma).

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC