KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů v LPIS – Portál farmáře

02/07/10

Zdroj: MZe

 

V registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů. Protože se jedná o důležité informace z důvodu použití přípravků na ochranu rostlin byly dále zpřehledněny údaje o zařazení půdních bloků do OPVZ. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Pro účely zpřehlednění údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů byly provedeny v LPIS následující úpravy:

  1. Nová záložka OPVZ na půdním bloku. Obsahuje překryvy s jednotlivými druhy pásem, přičemž překryv může být jak s nově převymezenými pásmy OPVZ, tak s původně označenými pásmy tzv. PHO.
  2. Nový informativní tisk Ochranná pásma vodních zdrojů na záložce Tisky (zařazen na poslední místo v první sekci informativních tisků). Tisk obsahuje údaje o překryvu půdních bloků s jednotlivými druhy pásem.
  3. Zařazení žárovky spouštějící vrstvu OPVZ v mapovém stromečku na první úroveň za Vodní toky a před Eroze.

Přestože vrstva byla dle dat Ministerstva životního prostředí aktualizována, je nezbytné jí považovat za orientační, protože v současné době neexistuje v ČR spolehlivý mechanismus její aktualizace v návaznosti na rozhodování vodoprávních úřadů ve věci ochranných pásem vodních zdrojů. V pochybnostech je třeba kontaktovat místní vodoprávní úřad.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC