KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizována vrstva erozní ohroženosti v LPIS – Portál farmáře

02/07/10

Zdroj: MZe

V LPIS byla aktualizována důležitá vrstva erozní ohroženosti pro osevy po 1.7.2010. Přepočet půdních bloků doběhne během dnešního dne. S ohledem na kritičnost vrstvy pro plnění podmínek tzv. GAEC doporučujeme přečíst detail informace, který se zobrazí po prokliku nadpisu novinky.

Vrstva erozní ohroženosti byla přepočtena s využitím nového digitálního modelu terénu, který podstatně lépe vystihuje situaci v terénu. Současně VÚMOP upravil pravidla pro homogenizaci vrstvy, aby se snížil počet "erozně ohrožených čtverečků" uprostřed zemědělských pozemků. Důsledkem přepočtu je nová vrstva, která bude uplatňována na osevy zemědělských plodin uskutečněné po 1.7.2010 – tedy již pro nadcházející osevy ozimů.

Doporučujeme prověřit stav vašich půdních bloků z pohledu nové vrstvy er. ohroženosti a to následujícím způsobem:

  1. Spusťte si informativní tisk erozní ohroženosti na záložce Tisky a identifikujte bloky, u kterých máte v posledním sloupci kód A2 nebo A3.
  2. U bloků s kódem A2 (část PB je silně erozně ohrožena) si prohlédněte mapu (zapněte vrstvu Eroze a dbejte na to, aby byly zapnuty žárovky s vrstvou pro období osevů 1.7.2010 – 30.6.2011).
  3. V mapě identifikujte plochy na PB vybarvené hnědou a červenou barvou, které signalizují místa ohrožená erozí. Minimálně na těchto plochách budete pak muset provést příslušné protierozní opatření (např. zatravnění, vyloučení pěstování širokořádkových plodin, setí obilovin a řepky půdoochrannou technologií apod. – blíže viz text opatření A2 na záložce Eroze).

 

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC