KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

AK ČR je prvním krokem vlády směrem k zemědělcům znepokojena  

29/07/10

– vyjádření k návrhu vlády blokovat prostředky na TOP UP
 

V Praze 29. červenec 2010

 

Agrární komora ČR je znepokojena rozhodnutím vlády ČR zmrazit užití části finančních prostředků doplňkových přímých plateb TOP UP v řádu 900 mil. Kč, které vláda blokuje nad úroveň ostatních rezortů tak, aby pokryla nižší zmrazení u ministerstva obrany.

Čeští zemědělci mají v kontextu kodaňské přístupové smlouvy z prosince 2003 nárok na dorovnání 30 % přímých plateb ze státního rozpočtu, což představuje 7,2 mld. Kč TOP UP.

Po složitých jednáních s vládou Jana Fišera a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu se nám podařilo vyjednat  úroveň TOP UP z různých zdrojů  pro tento rok na 4,5 mld. Kč s tím, že jsme měli přislíbeno další navýšení o minimálně 500 mil. Kč.

Výše plateb TOP UP rozhoduje o zmírnění či prohloubení rozdílu úrovně podpor našich zemědělců s konkurenty zemí staré patnáctky EU, jenž je hlavní příčinou trvalého snižování rozměru českého zemědělství.

Omezení pro zemědělce nejcitlivější položky rozpočtu – již tak naplněného jen z necelých dvou třetin, o plných 20 % považujeme za krajně necitlivé a nekorektní. Vyjadřujeme svoje znepokojení a vyzýváme členy AK ČR, kteří  zaměstnávají  80% pracovníků resortu, aby se připravili na první kolo obrany – politická jednání se zákonodárci a představiteli státní administrativy.

Vedení AK ČR bude intenzivně jednat s představiteli vlády ČR, aby zmrazení prostředků v resortu MZe ČR bylo v procentní výši stejné jako na ostatních resortech, tedy na úrovni 2,5 %. Je pro nás nepřijatelné, aby v této pro zemědělce těžké době bylo z důvodu zvýhodnění rozpočtu ministerstva obrany, ministerstvo zemědělství kráceno nad rámec ostatních v úrovni 900 mil. Kč. Dále budeme jednat s vedením ministerstva zemědělství, aby blokované prostředky byly přednostně řešeny úsporou v chodu ministerstva a v institucích, které řídí. Například odložením zakázek, které snesou odkladu tak, aby se minimálně dotkly peněz pro zemědělce v oblasti TOP UP a národních dotací.

 

Jménem vedení AK ČR Ing. Jan Veleba, v.r