KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ZPRAVODAJSTVÍ PLATBA NA KRÁVY CHOVANÉ V SYSTÉMU S TPM

29/06/10

Oprava sestavy výnosů, kterou předkládají žadatelé o platbu na dojnice účtující v soustavě podvojného účetnictví

 

 

Žadatelé, kteří podali žádost na platbu na dojnice, byli povinni předložit k žádosti jako přílohu sestavu příjmů nebo výnosů ze zemědělské výroby. Někteří žadatelé, účtující v soustavě podvojného účetnictví, využili vzor sestavy z Příručky pro žadatele, kde byl chybně uveden i účet 541 a zahrnuli jej tudíž do sestavy výnosů. Nařízení vlády na dojnice č. 87/2010 Sb. však stanovuje sazbu dle poměru výnosů z prodeje mléka na celkových výnosech ze zemědělské výroby. Účet 541 je účet nákladový a do sestavy výnosů nepatří.

 

Pracovníci regionálních odborů budou provádět kontrolu spisů žadatelů žádajících o platbu na dojnice a zároveň účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Pokud při kontrole zjistí, že sestava výnosů účet 541 obsahuje, bude tento účet ze sestavy vyškrtnut a celková hodnota výnosů ze zemědělské výroby bude opravena. Z důvodu chybného vzoru, bude tato oprava považována za opravu zjevné chyby a žadatel nebude za započítání účtu 541 do sestavy výnosů nijak sankcionován.

 

Pokud bude při opravě údaje celkových výnosů ze zemědělské výroby zjištěno, že se žadatel dostává do jiného (nižšího) pásma pro stanovení sazby (dostane se pod 30, respektive pod 15 %), bude žadateli zaslán informační dopis o provedení změny.

 

Zdroj: SZIF