KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele podopatření I.1.3.2. v rámci 10.kola PRV

09/06/10

V Pravidlech pro žadatele pro podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství je v kapitole 11. Seznam příloh, písmeno a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci v bodě 2) uvedeno následující:

 

Projekt dle závazné osnovy (příloha č. 3) v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc, *.pdf).

Vzhledem k tomu, že i v rámci podopatření I.1.3.2. je projekt součástí Žádosti o dotaci (strany „B“ Žádosti o dotaci), není nutné projekt předkládat samostatně ve formátu *.doc, *.pdf na CD nosiči – údaje týkající se projektu vyplní žadatel do „projektu“, který je součástí Žádosti o dotaci (strany „B“ Žádosti o dotaci).

 

Zdroj: SZIF