KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Unie přidá na propagaci

21/06/10

Marketingový výbor, který vznikl při Agrární komoře ČR, zaznamenal první úspěch. Evropská komise mu v minulém týdnu oznámila schválení tříletého projektu, pracovně nazvaného Bílé plus. Na propagaci mléka a mléčných výrobků se tak může čerpat devět milionů korun.

Na celkové částce se bude z 50 % podílet Evropská unie, dalších 30 % vyčlení SZIF a zbývajících 20 % vydá ze svých prostředků Agrární komora ČR. „Oficiální potvrzení se uskuteční formou vyhlášení rozhodnutí komise ve Věstníku zhruba do jednoho měsíce. Od této doby následuje tříměsíční lhůta k vyřešení smluvních vztahů mezi všemi zainteresovanými stranami, což je Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond, PR agentura aPRiory a Agrární komora ČR. Zahájení kampaně se připravuje na období po blížících se letních prázdninách,“ uvedl Jiří Felčárek z Agrární komory ČR.

(egi)